Naar de homepage

Voorbeelden van kistjes en projecten

Projecten

Het Goudkistje is op allerlei manieren te gebruiken. Bijvoorbeeld voor een buurtproject, straatmuseum, wandelroute of tentoonstelling. Bekijk de verschillende projecten die zijn georganiseerd door gemeenten, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, bewoners etc.

Tentoonstelling Kleurrijk Leiden

Zondag 21 maart 2010 was het Colour Your Mind Festival in de Pieterskerk in Leiden, ter gelegenheid van de antiracismedag. Eén van de onderdelen van het festival was een expositie met 100 Goudkistjes. Wat betekent kleurrijk Leiden voor jou? Met die vraag in het achterhoofd hebben diverse organisaties en personen invulling gegeven aan een kistje. Het resultaat is zeer kleurrijk en divers.  Van tevoren is een deel van de kistjes tentoongesteld in de centrale bibliotheek Leiden en in Diaconaal Centrum De Bakkerij.
Na afloop krijgt iedereen zijn kistje mee naar huis om naast de voordeur te hangen. De tentoonstelling is een initiatief van Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland West.
De Goudkistjes zijn gesubsidieerd door woningbouwcorporatie Portaal Leiden.

Meer informatie via de site van Colour Your Mind.